IFIA KONKURENCIJE

Međunarodna federacija udruženja pronalazača uspostavila je organizaciju Svjetskog takmičenja zelenih izuma, Svjetskog natjecanja hemijskih izuma i Svjetskog kupa u računaru, zajedno sa svojim glavnim događajima, kako bi naglasila važnost čistih energija, hemije i računara kao temeljnih potreba društva. Nakon detaljnog opisa svakog događaja u različitim godinama.

ZELENA

Ekološki izumi revolucionirali su način na koji generiramo energiju, recikliramo otpad i štitimo planetu. Uostalom, da nije bilo tako zelenih inovacija, ne bismo imali solarne panele, vjetroturbine i hibridne automobile.

Međutim, svijet se sve više suočava s izazovima okruženja poput globalnog zagrijavanja, zagađenja zraka, krčenja šuma koji se moraju boriti sa velikim umovima.

BIXPO: Gwangju, Južna Koreja 4-6. Novembra 2021

IFIA i KEPCO podržavaju inovatore

Projekt čiste energije i poljoprivrede u azijsko-pacifičkoj regiji

HEMIJSKI

IFIA je rešila svetsko takmičenje hemijskih izuma da bi dalje ojačala svoj cilj isticanja značaja hemije za napredak društva. U tu svrhu, Međunarodna federacija udruženja pronalazača (IFIA) i Udruženje poljskih izumitelja i racionalizatora organizirali su Svjetsko natjecanje hemijskih izuma zajedno sa Međunarodnim sajmom izuma u Varšavi 2011. Od tada se ovaj događaj održava svake godine. Hemijske pronalaske ocjenjuje Međunarodni odbor žirija, a medalja IFIA Best Chemical Invention dodjeljuje se onoj najznačajnijoj.

IFIA i KEPCO podržavaju inovatore

IFIA Svjetsko takmičenje hemijskih izuma 2017

Svetsko takmičenje u hemijskim izumima 2016

COMPUTER

Najraniji računari izumljeni tokom Drugog svjetskog rata za izračun na vojnom univerzitetu bili su izuzetno ogromni i glomazni. Kako je tehnologija evoluirala, otvoren je put za PC revoluciju jer su novi softver i segmenti izumljeni i dodani starom sistemu. U današnje vrijeme računari su značajno promijenili način na koji radimo, komuniciramo, učimo, pa čak i obavljamo kućne poslove. Računari imaju beskrajan broj aplikacija u našem svakodnevnom životu i dovode do povećanja nečijeg kvaliteta života, kao i rasta društva. Da skratim, računari su SUŠTINA našeg modernog svijeta. Da nije bilo računara, ne bi se dogodila sljedeća otkrića uslijed kojih bi tempo našeg modernog tehnološkog napretka bio prenizak.

IFIA COMPUTER WORLD CUP 2014

IFIA COMPUTER WORLD CUP 2013

IFIA COMPUTER WORLD CUP 2011