PUNI ČLANOVI IFIA

IFIA Punopravni članovi imaju glasački status u Generalnoj skupštini i uključuju nacionalna udruženja čiji ciljevi i aktivnosti u velikoj mjeri odgovaraju ciljevima Federacije i statutima Federacije.

Sažetak prava:

Govorite i glasajte na Generalnoj skupštini.
Ispunjavanje uslova za kandidiranje za upravljačka tijela IFIA-e.
Najveće IFIA-ove usluge i najbolje ponude za registraciju događaja itd.
Akreditacija (IFIA potvrda o punopravnom članstvu).

Profil:

Nacionalna udruženja izumitelja / inovatora / institucije / društva

Udruženja naučnika, istraživača, preduzetnika

Inovacijski centri i istraživački centri

kandidat

Zastave na kojima je umetnuta plava točka identificirane su kao kandidatski članovi. Članovi kandidata su nacionalna udruženja u ranim fazama razvoja ili udruženja koja traže punopravno članstvo. Oni nemaju status glasa. Ako snažno učestvuju u aktivnostima IFIA-e, oni mogu biti prihvaćeni kao punopravni članovi nakon odobrenja Izvršnog odbora.

PUNA ČLANICA Odgovornosti

Puni članovi odgovorni su za obavljanje sledećih aktivnosti u cilju promocije IFIA ciljeva:

1. Učešće u IFIA događaji (najmanje jednom godišnje)

2. Sudjelovanje na sastancima Generalne skupštine koji se održavaju dvogodišnje (prisustvo punopravnog člana je obavezno. Inače, oni trebaju poslati punomoćno pismo kojim ovlašćuju drugog člana da glasa. Ne sudjelovanje na dvije uzastopne sjednice Opće skupštine dovest će do obustave punopravnog članstva )

3. Podnošenje godišnjeg izvještaja IFIA-i
i. Broj aktivnih članova udruženja
ii. Broj organiziranih nacionalnih ili međunarodnih događaja kao što su edukativne radionice, izložbe, seminari, konferencije ili kongresi itd.
iii. Potpuni izvještaj o izumima koji su komercijalizirani
iv. Podnošenje najnovijeg izvještaja o entitetskom rukovodstvu
v. Podnošenje izvještaja o sudjelovanju u IFIA događaju
4. Pravovremeno plaćanje godišnje članarine

U slučaju da bilo koji od punopravnih članova ne djeluje na osnovu gore spomenutih kriterija, predsjedništvo Izvršnom odboru podnese izvještaj o njihovoj neaktivnosti, njihovo članstvo će biti obustavljeno, a o njihovom statusu o članstvu odlučit će u sljedećem Generalu Sastanak skupštine.