ČLANOVI IFIA
Članovi IFIA-e koji čine primarno tijelo IFIA-e razvrstani su u tri kategorije punopravnih, dopisnih i saradničkih prema njihovom glasačkom statusu, datumu osnivanja i vrsti aktivnosti.
igratipauza
Slider

PUNI ČLANOVI IFIA

IFIA Punopravni članovi imaju status glasa u Generalnoj skupštini i uključuju nacionalna udruženja čiji ciljevi i aktivnosti u velikoj mjeri odgovaraju ciljevima Federacije i statutima Federacije.

Sažetak prava:

  • Govorite i glasajte na Generalnoj skupštini.
  • Ispunjavanje uslova za kandidiranje za upravljačka tijela IFIA-e.
  • Najviše usluga IFIA-e i najbolje ponude za registraciju događaja itd.
  • Akreditacija (IFIA potvrda o punopravnom članstvu).

Profil:

  • Nacionalna udruženja izumitelja / inovatora / institucije / društva
  • Udruženja naučnika, istraživača, preduzetnika
  • Inovacijski centri i istraživački centri

Puni članovi

Prazno

Zastave na kojima je umetnuta plava točka označene su kao kandidati za članstvo. Kandidati za članstvo su nacionalna udruženja u ranim fazama razvoja ili udruženja koja traže da postanu punopravni članovi. Oni nemaju status glasa. Ako snažno sudjeluju u aktivnostima IFIA-e, mogu biti prihvaćeni kao punopravni članovi nakon što dobiju odobrenje Izvršnog odbora.

PUNI ČLANOVI

PUNA ČLANICA Odgovornosti

Punopravni članovi odgovorni su za provođenje sljedećih aktivnosti u cilju promocije IFIA ciljeva:

1. Učešće u IFIA događaji (najmanje jednom godišnje)

2. Učešće na sastancima Generalne skupštine koji se održavaju svake dvije godine (prisustvo punopravnih članova je obavezno. U suprotnom, oni bi trebali poslati zamjensko pismo kojim bi ovlastili drugog člana da glasa. Neučestvovanje na dva uzastopna sastanka Generalne skupštine dovest će do suspenzije punopravnog članstva )

3. Podnošenje godišnjeg izvještaja IFIA-i
i. Broj aktivnih članova udruženja
ii. Broj organiziranih nacionalnih ili međunarodnih događaja kao što su edukativne radionice, izložbe, seminari, konferencije ili kongresi itd.
iii. Potpuni izvještaj o izumima koji su komercijalizirani
iv. Podnošenje najnovijeg izvještaja o entitetskom rukovodstvu
v. Podnošenje izvještaja o sudjelovanju u IFIA događaju
4. Pravovremeno plaćanje godišnje članarine

U slučaju da bilo koji punopravni član ne djeluje na osnovu gore spomenutih kriterija, predsjedništvo podnosi Izvršnom odboru izvještaj o njihovoj neaktivnosti, članstvo će mu biti suspendirano, a o statusu člana odlučit će se u sljedećem Generalnom odboru. Sastanak skupštine.