Srednjoistočni izumitelji

IFIA mreža Bliskog Istoka je radna grupa IFIA-e pod izravnom nadležnošću predsjednika, a sastoji se od članova IFIA-e za podsticanje inovacija na nivou Bliskog Istoka.

Glavna funkcija ove mreže je širenje kulture izuma i inovacija među državama IFIA-e iz arapskih zemalja, uključujući Irak, Jordan, Kuvajt, Libiju, Katar, Saudijsku Arabiju, Sudan, Siriju, Tunis i Jemen.

Ova mreža pruža sjajnu priliku izumiteljima Bliskog Istoka da iskoriste raspoloživu stručnost, resurse i inovacije, uspostave komunikacijsku mrežu i razmijene inovativno znanje. Očekuje se da će sljedeći ciljevi biti ispunjeni


1. Olakšati komunikaciju između IFIA-e i vlada u regiji Bliskog Istoka.
2. Organizirajte godišnji sastanak članova IFIA-e u zemljama koje ured pokriva.
3. Ohrabriti i pomoći članovima IFIA-e u organizaciji i osnivanju naučnih izložbi.
4. Komercijalizirati naučna istraživanja u regiji Bliskog Istoka.

Prevedi »