Članovi Izvršnog odbora IFIA-e

IFIA Članove Izvršnog odbora koji čine do jedne trećine redovnih članova IFIA-e bira Generalna skupština na dvije godine. Oni osiguravaju da se odluke Generalne skupštine izvršavaju u sklopu sredstava IFIA-e, odgovorne su za daljnje djelovanje odbori i radne skupine IFIA-e i ispituju prijave za članstvo u raznim ocjenama članstva. Članovi Izvršnog odbora sastaju se dva puta godišnje i rade dobrovoljno.

Prema statutima IFIA-e i odobrenju članova Izvršnog odbora IFIA-e, kandidati Izvršnog odbora očekuje se da svoj zahtjev pošalju Sekretarijatu IFIA-e u okviru službenog pisma s potpisom šefa udruge koji je uplatio članarinu. Oni koji nisu prisustvovali dvama posljednjim sastancima IFIA-e ne mogu se prijaviti za kandidaturu Izvršnog odbora. Izabrani članovi rade dobrovoljno.

Štaviše, oni bi trebali ispunjavati sljedeće kriterije:

1. Spremnost i sposobnost da se priušti vrijeme i resursi potrebni za rad IFIA-e

2. Posjedovati znanje i sposobnost da doprinese misiji i strategiji IFIA-e

3. Posjedovati dovoljno iskustva i znanja o aktivnostima IFIA-e

4. Snažno učestvujte u aktivnostima i sastancima IFIA

5. Biti član IFIA-e najmanje 2 godine