Sastanak Izvršnog odbora IFIA-e

Glavni cilj sastanka Izvršnog odbora IFIA-e koji se svake godine održava nakon saziva predsjednika IFIA-e je usvajanje jednoglasnog dogovora o pitanjima koja su predstavljena u obliku dnevnog reda tijekom sastanka. Članovi Izvršnog odbora koje bira Generalna skupština na dvije godine postignuće jednoglasno saglasnost o predstavljenim pitanjima.

Predsjednik IFIA-e dužan je dostaviti izvještaj o provedenim aktivnostima u okviru budžeta i sredstava IFIA-e za jačanje pozicije IFIA-e na globalnoj razini.

Prijem novih članova jedna je od obaveza koja spada u nadležnost članova EXCO-a. Osim toga, na sastanku trebaju biti predstavljeni projekti koje je predložio ili predsjednik ili članovi kako bi se ispitala mogućnost njihove provedbe. Organizacija međunarodnih događaja u području izuma i inovacija je druga tema koja mora dobiti odobrenje članova EXCO-a.

Prevedi »