IFIA EXCO SASTANAK
EXIA ČLANOVI IFIA
Članovi Izvršnog odbora IFIA-e
prethodna strelicaprethodna strelica
sledeća strelicasledeća strelica
sjena
Slider

Sastanak Izvršnog odbora IFIA-e

Glavni cilj sastanka Izvršnog odbora IFIA-e koji se svake godine održava nakon saziva predsjednika IFIA-e je usvajanje jednoglasnog dogovora o pitanjima koja su predstavljena u obliku dnevnog reda tijekom sastanka. Članovi Izvršnog odbora koje bira Generalna skupština na dvije godine postignuće jednoglasno saglasnost o predstavljenim pitanjima.

Predsjednik IFIA-e dužan je dostaviti izvještaj o provedenim aktivnostima u okviru budžeta i sredstava IFIA-e za jačanje pozicije IFIA-e na globalnoj razini.

Prijem novih članova jedna je od obaveza koja spada u nadležnost članova EXCO-a. Osim toga, na sastanku trebaju biti predstavljeni projekti koje je predložio ili predsjednik ili članovi kako bi se ispitala mogućnost njihove provedbe. Organizacija međunarodnih događaja u području izuma i inovacija je druga tema koja mora dobiti odobrenje članova EXCO-a.

Detalji sastanka

36. sastanak virtualnog izvršnog odbora IFIA-e

35. sastanak virtualnog izvršnog odbora IFIA-e

34. sastanak virtualnog izvršnog odbora IFIA-e

33. sastanak virtualnog izvršnog odbora IFIA-e

32. sastanak virtualnog izvršnog odbora IFIA-e

31. sastanak virtualnog izvršnog odbora IFIA-e

29. sastanak virtualnog izvršnog odbora IFIA-e

28. sastanak virtualnog izvršnog odbora IFIA-e

27. sastanak virtualnog izvršnog odbora IFIA-e

26. sastanak virtualnog izvršnog odbora IFIA-e

Br. 25, sastanak virtualnog odbora IFIA-e u maju 2019. godine

Br. 24, sastanak virtualnog odbora IFIA-e ožujka 2019. godine