Generalna skupština IFIA-e

Redovna Generalna skupština IFIA-e održava se svake dvije godine u bilo koje vrijeme na kojoj odluči Generalna skupština ili Izvršni odbor kako bi donijeli odluke o pitanjima od kritičnog značaja za IFIA-u, poput izbora predsjednika kao i članova Izvršnog odbora, utvrđivanja opće politike i programske strategije za IFIA utvrđivanje godišnje politike pretplate, izmjena Statuta, isključenje članova i odobravanje kriterija koje je predložio Sekretarijat za izbor predsjednika, te članova Izvršnog odbora.

Izvanredni sastanci Generalne skupštine organiziraju se kada predsjednik ocijeni potrebnim ili to zahtijeva pismeno od Tajništva najmanje petina punopravnih članova. Članovi Izvršnog odbora mogu podnijeti izvještaj predsjedniku koji predlaže potrebu za vanrednim sastankom. Poziv uključuje preliminarni dnevni red, a delegati mogu u roku od mjesec dana dodati dodatne točke dnevnog reda.

Svi članovi mogu učestvovati u raspravama, ali samo punopravni članovi imaju pravo glasa. Svaki punopravni član ima jedan glas. Odsutna delegacija može takođe poslati svoj glas putem punomoćnika za jednu ili više tačaka dnevnog reda Sekretarijatu.

Nakon izvještaja sa zasjedanja Generalne skupštine koji su obuhvaćeni razdoblje između 2008. i 2014.:

Prevedi »