IFIA BOOKS
Slider

IFIA BOOKS

IFIA Books čine dio IFIA publikacije čiji je cilj proširiti razumijevanje javnosti o inovacijama i proširiti kreativno razmišljanje među građanima. Knjige uključuju ilustracije rada crtača i kolekciju maraka s portretima pronalazača i žena. 

Štaviše, objavljen je niz knjiga na raznim jezicima koji osvjetljavaju doprinose koje su žene izumiteljice dale unapređenju tehnologije širom sveta.

IFIA BOOK

Knjiga o izumiteljima i udruženjima za pronalazak
Genom inovacije: Metodologija podučavanja
Knjige o ženama izumiteljima