PREDNOSTI I USLUGE

Prednosti članstva IFIA-e

Prednosti članstva u kojima uživate kao član ovise o vašem statusu članstva.

Kao Udruženje izumitelja, iskoristićete usluge u nastavku:

 • Povećana vidljivost organizacije članice prikazivanjem logotipa i kontaktnih podataka na web lokaciji i bazi podataka IFIA-e
 • Povećana dostignuća, prepoznavanje i međunarodna interakcija sa širom članicom širom IFIA mrežom
 • posebne ponude za sudjelovanje na međunarodnim izložbama izuma IFIA, uključujući besplatan smještaj, kabinu i lokalni transfer
 • priliku za povezivanje sa ključnim međunarodnim igračima iz biznisa, akademije i institucija
 • priliku za razmjenu inovativnih znanja na IFIA kongresima, konferencijama i forumima
 • mogućnost sudjelovanja u inovacijskim procesima, kreiranju politika, zagovaranju i zastupanju
 • Promocija aktivnosti udruženja putem stručne publikacije IFIA
 • Doprinos komercijalizaciji izuma kroz različite platforme
 • Organizacija edukativnih radionica o IP-u uz suradnju WIPO-a

Kao Organizator događaja, IFIA vam pruža sledeće usluge:

 • Umetnite događaj u IFIA-in kalendar
 • Umetnite natpis događaja u IFIA-inom rasporedu događaja
 • Umetnite natpis događaja na početnu stranicu IFIA-e
 • Na web stranici IFIA-e napravite posebnu stranicu za događaj
 • Umetnite video događaj u kanal IFIA
 • Širite događaj putem IFIA-ovog biltena
 • Promovišite događaj u IFIA-inim društvenim medijima
 • Objavite poster za događaje u časopisu IFIA
 • Objavite izvještaj o događajima u IFIA News
 • Širite izvještaj o događaju putem IFIA Newslettera
 • Objavite izvještaj o cijeloj stranici u časopisu IFIA
 • Dajte dozvolu za upotrebu logotipa IFIA-e u svim promotivnim materijalima
 • Pored događaja organizujte i radionice za obuku
 • Dodijelite IFIA-ino medalju i certifikat za najbolje izume
 • Dodijelite IFIA-ovu memorijalnu medalju i certifikat vladinim sponzorima
 • Nagradite IFIA medalju i certifikat pojedinačnim sponzorima
 • Umetnite podatke primatelja IFIA medalje u web stranicu IFIA-e
 • Uključite vladu u organizaciju povezanih događaja
 • Dopisništvo s nacionalnim uredima za intelektualno vlasništvo radi suradnje

Prednosti i usluge IFIA-e