video

Možete se upoznati sa IFIA-om i njenim aktivnostima gledajući sledeće video datoteke pripremljene od strane IFIA Office. Pokazuju neke od usluga koje IFIA nudi u području izuma i inovacija kao i projekte za promociju Zelenih izuma i transfera tehnologije.

U međuvremenu, aktivnosti članova IFIA-e, uključujući međunarodne konferencije, simpozijume, izložbe izuma i srodne događaje, pružaju se u obliku video zapisa.

Učitaj još
Prevedi »