IFIA Događaji o inovacijama i pronalascima

IFIA Raspored događaja prikazuje međunarodne događaje, uključujući izložbu inovacija i novih tehnologija, sajam novih proizvoda i izuma, nekoliko povezanih festivala, izložbe dizajna i osporava inovacije u različitim oblastima.
Budući da IFIA obuhvaća oko 50 događaja održanih tijekom jedne godine, članovima IFIA-e pruža se izvrsna prilika za stvaranje vrijedne mreže komunikacije, razmjenu inovativnih znanja, pregovaranje o licenciranju njihovih izuma i uživanje u programima organiziranim uz događaj, uključujući B2B forume , radionice, seminare i kongrese.

Prevedi »