Odjel za ocjenjivanje i bodovanje IFIA-e

Odjel za ocjenjivanje i bodovanje IFIA-e

Majid

MAJID ELBOUAZZAOUI

Direktor odeljenja

IFIA evaluacija i odjel za bodovanje razvijeni su na osnovu Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) koji omogućava jednostavan pristup informacijama o izumima i inovacijama za pojedine zemlje koje potiču iz aktivnosti i dostignuća međunarodnih članova IFIA-e, uključujući:

- organizacija međunarodne izložbe izuma pod pokroviteljstvom IFIA-e

- promocija i širenje kulture pronalaska i inovacija

- sudjelovanje u međunarodnim IFIA-inim događajima

- doprinos međunarodnim projektima IFIA-e

Ovaj alat ima za cilj podizanje svijesti o kulturi izuma i inovacija koje proizilaze iz ovih mehanizama i pružanje pomoći državama, nacionalnim institucijama, organizacijama civilnog društva i IFIA partnerima u njihovoj primjeni. Indeks omogućava korisniku da sazna više o globalnim aktivnostima na polju izuma i inovacija i da vidi kako su se razvijale proteklih godina.

Jedinstvena značajka Indeksa je omogućiti korisniku pristup i pregledavanje UPR preporuka i položaja države u pregledu.

Članovi IFIA-e pozivaju se da ispunjavaju obrasce i šalju ih na info@ifia.com or kontakt@ofeed.ma.

Prazno Prazno
Obrazac organizatora događaja IFIA Obrazac aktivnosti članova IFIA-e Obrazac nacionalnih aktivnosti IFIA-e

Prazno Prazno
Obrazac za učesnika IFIA događaja Izvještaj o procjeni IFIA-e
Prevedi »