Virtualna dvorana izuma

Virtualna dvorana izuma

ONLINE KOMERCIJALIZACIJA IZUMA

Istorija:

IFIA pokrenuta 15. novembra 1999., virtualna izložba i internetska izložba izuma i novih proizvoda zvanih 1000 izuma

Međunarodna federacija udruženja izumitelja (IFIA) razvila je ovu internetsku platformu pod nazivom „Virtualna dvorana izuma“ 2016. godine za daljnju podršku pronalazačima i širu vidljivost inovacija na tržištu.

Platforma pruža priliku za virtualni prikaz izuma i razmjenu priča o razvoju izuma s drugim izumiteljima, investitorima, privrednicima i proizvođačima. Daje se opis kako su izumitelji došli do ideje i razvili je, s kakvim su se izazovima suočili i kako su plasirali ideju, uz kratak opis funkcije izuma, biografiju izumitelja i fotografiju pronalaska. Stranica je povezana s web stranicom izuma tako da se prototip može vidjeti i kupiti. Ova platforma zapravo pomaže vlasnicima ideja da se upoznaju sa postupkom razvoja izuma i povećaju vidljivost izuma što vodi komercijalizaciji izuma.

Priložene priče će se distribuirati putem IFIA Professional Publication, uključujući Newsletter i Magazine.

Kliknite da biste ispunili obrazac i podijelite sa nama svoje priče.

IFIA drži „Inovacijski izazov“ za predstavljene izume i na kraju godine tri pronalazaka, koja izabere Međunarodni odbor žirija, dobit će novčanu nagradu IFIA i medalju za najbolje izume i certifikat. U međuvremenu će biti besplatan štand posvećen predstavljanju vrhunskih izuma na jednoj od međunarodnih izložbi IFIA-e.

Učitaj još
Prevedi »