ČLANOVI IFIA
Članovi IFIA-e koji čine primarno tijelo IFIA-e razvrstani su u tri kategorije punopravnih, dopisnih i saradničkih prema njihovom glasačkom statusu, datumu osnivanja i vrsti aktivnosti.
igratipauza
Slider

SVI ČLANOVI IFIA

IFIA članova koji čine primarni organ IFIA razvrstane su u tri kategorije Pune, Odgovarajuće i Suradnja prema svom statusu glasa, datumu osnivanja i vrsti aktivnosti.

Zadaci i odgovornosti svake kategorije navedeni su na njihovim specifičnim stranicama. Općenito, odgovornosti se mogu sažeti u sljedećim slučajevima:

 • Pomaže u postizanju glavnih ciljeva IFIA-e
 • Participating in IFIA događaji
 • Podnošenje godišnjeg izvještaja Sekretarijatu IFIA-e
 • Pravovremeno plaćanje godišnje članarine

Udruženja koja se namjeravaju pridružiti IFIA-i kao članica mogu započeti postupak poduzimanjem potrebnih radnji opisanih u postaje član IFIA-e.

Kao Udruženje pronalazača i pronalazača, iskoristićete usluge u nastavku:

 • Povećana vidljivost organizacije članice prikazivanjem logotipa člana i podataka za kontakt na web lokaciji i bazi podataka IFIA
 • Povećana dostignuća, prepoznavanje i međunarodna interakcija sa širom članicom širom IFIA mrežom
 • posebne ponude za sudjelovanje na međunarodnim izložbama izuma IFIA, uključujući besplatan smještaj, kabinu i lokalni transfer
 • priliku za povezivanje sa ključnim međunarodnim igračima iz biznisa, akademije i institucija
 • prilika za razmjenu inovativnog znanja na IFIA kongresima, konferencijama i forumima
 • mogućnost sudjelovanja u inovacijskim procesima, kreiranju politika, zagovaranju i zastupanju
 • Promocija aktivnosti udruženja putem stručne publikacije IFIA
 • Doprinos komercijalizaciji izuma kroz različite platforme
 • Organizacija edukativnih radionica o IP-u uz suradnju WIPO-a

kandidat Kandidati Članovi
Prazno Dopisni članovi
coll_flag Suradnja članova:

Prevedi »